x. 24-6-1642, Nijmegen
Dirick Rochus Cuijper Metjen Gerritz
*. Elst
~.
p.
†.
[ ].
opl.
ber. kuiper
*. Stevensweert
~.
p.
†.
[ ].
opl.
ber.

Kinderen
> Roukes Dirks Roukes <

Inhoud · Index · Familienamen · Contact

C.A.M. Siskens, 11-3-2018