Jochum Alberts Vooghd
(<1619 - )

Frouckjen Marcus Vogelsangh
(>1623 - )


x. 18-1-1685, Leeuwarden
Claes Jochums Vooght Haaske Jans
*. 14-6-1663, Sneek
~.
p.
†.
[ ].
opl.
ber. meester knopenmaker (1685)
*.
~.
p.
†.
[ ].
opl.
ber.

Kinderen
> Asswerus Clases Voogd <

Inhoud · Index · Familienamen · Contact

C.A.M. Siskens, 11-3-2018