Persoonsblad

Naam Theodora Geertruida van Zetten
Geboren 6-2-1902, Valburg237, Hendrik Koekoek
Overlijden 26-9-2002, Bennekom ?28
Echtgenoten
1 Hendrik Koekoek
Geboren 22-5-1912, Hoogeveen237
Overlijden 8-2-1987, Bennekom237
Beroep landbouwer, parlementslid28,237
Vader Roelof Koekoek (1883-1981)
Moeder Johanna Gort (1884-1960)
Huwelijk 18-9-1942, Lienden237, Hendrik Koekoek
Herkomst van gegevens bij Theodora Geertruida van Zetten
http://www.bdnwiki.nl/index.php/Hendrik_Koekoek
Notities behorende bij Hendrik (Echtgen. 1)
H. Koekoek28
Voorman van de Boerenpartij. Bekend, kleurrijk, maar ook omstreden Tweede-Kamerlid. Leider van de 'Vrije Boeren' die zich keerden tegen regulering van de landbouw via de PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie). Kreeg midden jaren zestig ook steun van andere ontevreden kiezers en wist zodoende met zijn partij in 1963 drie en in 1967 zeven zetels te behalen. Viel als parlementariër op door zijn simplistische redeneringen en soms persoonlijke aanvallen op politieke tegenstanders. Ruzies en afsplitsingen waren daarvan het gevolg. Werd als Kamerlid dan ook niet serieus genomen.

Boerenpartij
in de periode 1963-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK
voornaam (roepnaam): Hendrik (Hendrik)
personalia:
geboorteplaats en -datum: Hoogeveen, 22 mei 1912
overlijdensplaats en -datum: Bennekom (gem. Ede), 8 februari 1987

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd: orthodox
partij/stroming
partij(en)
- C.H.U. (Christelijk-Historische Unie), tot 1956 (reeds lid voor de Tweede Wereldoorlog)
- N.O.U. (Nederlandse Oppositie Unie)
- Boerenpartij, van 1958 tot 1981
- R.V.P. (Rechtse Volkspartij), vanaf 1981
loopbaan
- veehouder ouderlijk pluimveebedrijf te Hollandscheveld, van 1924 tot 1943
- landarbeider op verschillende boerenbedrijven in Noord-Holland (jaren '30)
- gevangenschap te Scheveningen, Utrecht en Duitsland, 1943 (zeven maanden)
- veehouder te Lienden, van 1943 tot 1952 (op boerderij schoonvader)
- veehouder te Bennekom, van 1952 tot 1963
- lid Provinciale Staten van Gelderland, van 3 juli 1962 tot 5 juni 1963
- lid gemeenteraad van Ede, van 4 september 1962 tot 1 september 1970
- fractievoorzitter Boerenpartij Tweede Kamer der Staten-Generaal, van mei 1963 tot 9 september 1981
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 10 juni 1981
partijpolitieke functies
- secretaris C.H.U. kiesvereniging Hollandscheveld, vanaf 1946
- secretaris C.H.U. kiesvereniging Bennekom, van 1952 tot 1956
- lijsttrekker N.O.U. (Nederlandse Oppositie Unie) Tweede-Kamerverkiezingen 1956
- voorzitter Boerenpartij, van 1958 tot 1981
- lijstaanvoerder Boerenpartij Tweede-Kamerverkiezingen 1959 (in alle kamerkringen, uitgezonderd de kamerkringen I, II, XIV en XVIII)
- lijsttrekker Boerenpartij Tweede-Kamerverkiezingen 1963
- lijsttrekker Boerenpartij Tweede-Kamerverkiezingen 1967
- lijsttrekker Boerenpartij Tweede-kamerverkiezingen 1971
- lijsttrekker Boerenpartij Tweede-Kamerverkiezingen 1972
- lijsttrekker Boerenpartij Tweede-Kamerverkiezingen 1977
- lijsttrekker R.V.P. Tweede-Kamerverkiezingen 1981
- lijsttrekker R.V.P. Tweede-Kamerverkiezingen 1982
nevenfuncties
overzicht
- lid bestuur Nederlandsch Jongelings Verbond
- kerkvoogd en voorganger Nederlandse Hervormde Kerk te Hollandscheveld
- voorzitter Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw ("Vrije Boeren"), van 1948 tot 1968 (op 1 nov 1946 door hem opgericht)
- hoofdredacteur "De Vrije Boer"
opleiding(en)
school en plaats lager onderwijs
- Prot.Chr. lagere school te Hoogeveen, van 1918 tot 1924

overige opleidingen
- cursus boekhouden en handelskennis
- cursus pluimvee-selecteur
wetenswaardigheden
algemeen
- Kreeg landelijke bekendheid door zijn strijd tegen het Landbouwschap
- In 1958 medeoprichter van de Boerenpartij
- Nam vrijwel nooit deel aan commissievergaderingen in de Tweede Kamer, hoewel hij onder meer enige tijd lid was van de commissie voor de verzoekschriften
- Uitte in oktober 1966 n.a.v. de affaire-Adams de beschuldiging dat voormalige N.S.B.'ers in diverse politieke partijen functies bekleden, maar kon die bewering niet hard maken
- Door de Tweede Kamer werd op 12 oktober 1966 een tegen hem gerichte motie aangenomen, nadat hij het V.V.D.-Tweede-Kamerlid Zegering Hadders had beschuldigd in de oorlog Engelse piloten te hebben verraden
- In 1966 spande zijn collega-Kamerlid mevrouw Van Someren een kort geding tegen hem aan, omdat Koekoek in het openbaar beweerd had dat zij deel had uitgemaakt van een nationaal-socialistische organisatie. De rechter verbood hem om deze beschuldiging in het openbaar te herhalen.
- Kreeg in 1966, 1968 en 1971 te maken met scheuringen en ruzies in zijn partij en fractie
- Werd enkele malen beboet wegens overtredingen (onder andere niet betalen contributie Landbouwschap)
- Maakte in 1974 samen met de zanger "Vader Abraham" een singeltje getiteld: "Den Uyl is in den olie"
- Na zijn overlijden werd hij niet in de Tweede Kamer herdacht

uit de privé-sfeer
Zijn vader was veehouder in Hollandscheveld

anekdotes
- Toen hij in 1976 tijdens het debat over het niet-doorgaan van een order voor de levering van reactorvaten in Zuid-Afrika geen gelegenheid kreeg te interrumperen, riep hij met zijn bekende Drentse accent: "Ik krijg nooit geen beurt!"

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Boer Koekoek"

woonplaats(en)/adres(sen)
Bennekom, Bovenweg 18, omstreeks 1963 en nog in 1981

(overige) onderscheidingen en prijzen
Oorlogsherinneringskruis, 30 april 1950

militaire dienst
- dienstplichtig militair te Arnhem
- gemobiliseerd militair nabij Wageningen
publicaties/bronnen
publicaties
"Is vrees voor dictatuur van het landbouwschap gegrond ?" (1948)

literatuur
- K. Baartmans, "Boer Koekoek" (1966)
- C.H. Veenstra, "H. Koekoek (1912-1987). Politicus", in: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel III, 86
- W. Slagter, "Koekoek, Hendrik (1912-1987)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 260
- F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
familie/gezin
samenlevingsvorm
gehuwd, 18 september 1942

naam partner: Th.H. van Zetten, Theodora Geertruida (Doortje)
kinderen: kinderloos

naam vader: R. Koekoek, Rudolf
geboorteplaats en/of -datum vader: Hoogeveen

naam moeder: J. Gort, Johanna
geboorteplaats en/of -datum moeder: Hoogeveen

broers en zusters
acht broers en/of zusters (zelf de oudste)

Gegevens hebben - zeker voor wat het recente verleden betreft - vooral betrekking op de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief was.
Herkomst van gegevens
http://www.parlement.com/9291000/biof/00717
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/koekoek

zie ook: G. van der Hoff-Munneke en A. Pol-Snippe: Een markante Drent: Hendrik Koekoek, in: Treant jg 23 nr 4 p. 97-101 (2012), en
I.J. Terluin: Hendrik Koekoek (1912-1987), in: Waardeel, jg 32 nr 4 p. 1-7 (2012)
Eigen stukken
kopie persoonskaart237
kopie uit: J. Bos en W. Foorthuis (Eds.): Drentse biografieën, dl 3, p. 81-86, ISBN 90-5352-004-X
Laatst bijgewerkt 10-9-2012 Gemaakt 11-3-2018

Inhoud · Index · Familienamen · Contact · Internet gezinskaart

C.A.M. Siskens, 11-3-2018